website door Carlos Gallupa

Pietje Bell van de financiële dienstverlening

Interview met Sjoerd van Keulen van SNS Reaal
 

Sinds de introductie van het aandeel in 2006, wil het in ieder geval op de beurs niet echt vlotten met SNS REAAL. Maar Sjoerd van Keulen ligt er vooralsnog niet wakker van. ‘Het is goed voor het bedrijf geweest.'

Interview: Andy Mosmans
Tekst: Irene Schoemakers

Een levensgrote glanzende rode koningspoedel bewaakt de ingang van de Utrechtse werkkamer van Sjoerd van Keulen. "Kunst", lacht hij veelbetekenend, terwijl hij de deur voor ons openhoudt. Van Keulen toont opmerkelijk fit en charismatisch voor zijn zestig jaar. Sinds vijf jaar alweer zwaait hij de scepter bij SNS REAAL en het was Van Keulen ook die het bedrijf twee jaar geleden naar de beurs gebracht.
Wie is Sjoerd van Keulen?
"Ha. Ik ben iemand die altijd bezig is geweest met het ontwikkelen van business. Ik vind het erg leuk om een idee om te vormen tot een product of resultaat. Ik hou van ondernemen"
Tijdens uw laatste jaren bij Fortis kon u dit ondernemerschap niet kwijt?
"Dat was inderdaad lastig. Ik had het grootste bureau van Brussel met bij wijze van spreken de mooiste secretaresse, maar echt ondernemen in een grote multinational is moeilijk."
Bij SNS REAAL  lukt het wel?
"Zeker. Ik ben nu weer terug op een post waarin ik weliswaar een bestuurlijke functie heb, maar wel degelijk operationeel bezig kan zijn. We zijn immers niet héél groot. En dat vind ik erg leuk. Ik ben overigens best in staat om de verdediging op orde te brengen, maar vind het een stuk aantrekkelijker om te bouwen. Dat kan ik hier."
U bent van huis uit politicoloog. Hebt u daar wat aan in het bedrijfsleven?
"Absoluut. Wat mij betreft is economie net zo'n sociale wetenschap als elke andere, en politiek en sociale verhoudingen maken daarvan deel uit."
U heeft nooit een loopbaan in de politiek overwogen?
"Nee. Ik heb wel geroken aan de ambtenarij, maar kwam er al snel achter dat mijn temperament niet strookte met dat van een politieke omgeving. Ik wilde teveel en te snel."

Risico heeft een prijs
De financiële wereld staat behoorlijk onder druk. Heeft de kredietcrisis die ontstaan is in Amerika, ook invloed op onze markt?
"Jazeker. Laat ik beginnen te zeggen dat ik al heel wat financiële crises heb meegemaakt in mijn loopbaan, onder andere die van 1987. Maar een crisis als deze heb ik nog niet eerder gezien. En dan doel ik met name op het feite dat banken onderling elkaar geen geld meer durven lenen omdat niemand meer goed zicht heeft op de risico's die men in de balansen heeft zitten. Dat heeft te maken met de samenstelling van de producten vandaag de dag. Veel hypotheken in Amerika blijven namelijk niet op de balans van de uitlenende hypotheekbank staan. In plaats daarvan worden ze overgeplaatst en doorgesluisd naar investment banks en pensioenfondsen. Deze creëren vervolgens weer nieuwe structuren waarbij het risico van de onderliggende hypotheken wordt herverdeeld en geherfinancierd. Het gevolg is dat het overzicht op den duur zoek is en niemand meer precies kan achterhalen wat hun kort- en  langlopende verplichtingen zijn, respectievelijk wat de waarde is van bijvoorbeeld de gestructureerde investment producten (SIV's). Er was dan ook ineens een moment dat je als bank geen geld meer kon lenen bij een andere bank. Die crisis lijkt vooralsnog een beetje te zijn overgewaaid, maar men heeft de schrik nog wel in de benen zitten. Dit alles vormt, ook in Europa, een basis voor onzekerheid.
Welke effecten gaat de hypotheek- en onroerend goed-marktcrisis is de USA hebben voor de échte'economie? Er zijn al economen die spreken van een 40% kans op een recessie.
"Mensen realiseren zich nu weer even dat risico een prijs heeft. In Nederland is de prijs voor een hypotheek z