website door Carlos Gallupa

Jaarverslagen

Een goed verzorgd en prettig jaarverslag is overzichtelijk en geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben gespeeld. Tekst en taal vormen daarbij een cruciaal onderdeel. Niet alleen wilt u de boodschap helder en toegankelijk over het voetlicht krijgen, uw medewerkers, klanten en andere stakeholders, moeten zich er bovendien in herkennen.  

Irene Schoemakers leverde al eerder bijdragen aan jaarverslagen van:

- Het Juridisch Loket
- Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)
- Heineken
- Sociale Verzekeringsbank

- Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Minister Guusje ter Horst heeft op 12 december 2007 de F.G. Kordes-Trofee 2007 voor het meest toegankelijke jaarverslag in de (semi)publieke sector uitgereikt aan de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). 
’Het jaarverslag van de RDW is transparant en de kwaliteit van de verslaggeving en prestatieverantwoording naar het publiek zijn hoog. Zo belicht het jaarverslag niet alleen de zichtbare successen, maar gaat ook in op de tekortkomingen. De aansprekende stijl en innovatieve vormgeving maken dat het jaarverslag leest als een populair tijdschrift dat voortdurend prikkelt om verder te lezen’, aldus het juryrapport.