website door Carlos Gallupa

Whitepapers en rapporten

Organisaties willen hun whitepapers, rapporten en beleidsstukken vaak op een heldere en toegankelijke manier beschikbaar stellen aan medewerkers en klanten. Dat betekent dat de lange, vaak ingewikkelde en taaie informatie moet worden 'vertaald' naar korte, soepele en prettig leesbare teksten. Irene Schoemakers is in staat deze vertaalslag te maken.